За нас


Фирма "Астгра агро" ЕООД е производител на селскостопански машини - дискови брани, култиватори, тракторни валяци, плугове ,както и на други специализирани машини - пелет преси, гранул преси, брикет преси, хидравлични абканти - ножов до 100 т. х 2500 мм. и престилков до 4х2200 мм., хидравлични гилотини до 12х2500 мм., зеги,ролкоогъващи и ролкооребряващи и др. нестандартни машини.

Фирмата разполага с машинен парк - стругове , фрези , пробивни машини , хобел , кръгъл и плосък шлайф , гилотина до 12мм, абканти , преса фрикционна , заваръчни апарати , машина за газокислородно рязане и др.

Успехът на всяко дружество зависи от способността му да удовлетвори изискванията и очакванията на своите клиенти, сътрудници и собственици.

Политиката на дружеството е насочена към бърза адаптация в условията на силно конкурентна среда, чрез отчитане на промените в нея, свързаните с това рискове и балансирано решаване на социално-икономическите задачи, с осъзнаване на отговорността си към обществото. Усилията ни са да представяме на своите клиенти конкурентноспособни продукти в областта на производството на селскостопански машини – дискови брани, култиватори, тракторни валяци, плугове и други специализирани и нестандартни машини – задоволяващи техните очаквания относно качеството и потребностите им.

За тяхното реализиране, ръководството на „АСТРА АГРО“ ЕООД се стреми към непрекъснато подобряване, чрез прилагане на съвременни методи за управление на качеството по критерии.