Фирма "Астра агро" ЕООД е производител на селскостопански машини - дискови брани, култиватори, тракторни валяци, плугове ,както и на други специализирани машини.

Фирмата разполага с машинен парк - стругове , фрези , пробивни машини , хобел , кръгъл и плосък шлайф , гилотина до 12мм, абканти , преса фрикционна , заваръчни апарати , машина за газокислородно рязане и др.

Астра агро ЕООД


Фирма "Астгра агро" ЕООД е производител на селскостопански машини - дискови брани, култиватори, тракторни валяци, плугове ,както и на други специализирани машини - пелет преси, гранул преси, брикет преси, хидравлични абканти - ножов до 100 т. х 2500 мм. и престилков до 4х2200 мм., хидравлични гилотини до 12х2500 мм., зеги,ролкоогъващи и ролкооребряващи и др. нестандартни машини.

Фирмата разполага с машинен парк - стругове , фрези , пробивни машини , хобел , кръгъл и плосък шлайф , гилотина до 12мм, абканти , преса фрикционна , заваръчни апарати , машина за газокислородно рязане и др.


Продукти


АСТРА АГРО ЕООД


Успехът на всяко дружество зависи от способността му да удовлетвори изискванията и очакванията на своите клиенти, сътрудници и собственици.

Политиката на дружеството е насочена към бърза адаптация в условията на силно конкурентна среда, чрез отчитане на промените в нея, свързаните с това рискове и балансирано решаване на социално-икономическите задачи, с осъзнаване на отговорността си към обществото. Усилията ни са да представяме на своите клиенти конкурентноспособни продукти в областта на производството на селскостопански машини – дискови брани, култиватори, тракторни валяци, плугове и други специализирани и нестандартни машини – задоволяващи техните очаквания относно качеството и потребностите им.

За тяхното реализиране, ръководството на „АСТРА АГРО“ ЕООД се стреми към непрекъснато подобряване, чрез прилагане на съвременни методи за управление на качеството по критерии.

„АСТРА АГРО” ЕООД успешно защити проект по процедура „Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига.

Специфичните цели на проекта са свързани с повишаване на конкурентоспособността на АСТРА АГРО ЕООД чрез оптимизация и цифровизация на производствения процес, както и подобряване на качеството на предлаганите продукти.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията, цифровизация на производствените процеси и подобряване на производствения капацитет , което ще доведе до растеж и развитие на АСТРА АГРО ЕООД.

Общата стойност на проекта е 367 303.00 лева, от които 324 250.00 лева по линия на Европейския съюз – NextGenerationEU.